Komentar

Kolumna Jožeta Cajnarja: Kako prodati vino?

 
Blog Novice
10.12.2018 08:00
avtor

Kolumna Jožeta Cajnarja: Kako prodati vino?

Tržno komuniciranje pri vinu ponavadi zajema uporabo vseh znanih množičnih medijev. Ekonomist Benašić poudari, da se posredujejo najboljše informacije o izdelku s kombiniranjem vinske karte, seznama izdelkov, prospektov, poslovnega komuniciranja, pokušanja in neposrednega stika s kupci. Pri samem oglaševanju vina pa je nujno strogo upoštevati tudi vse zakonske omejitve. Nedavna študija slovaške živilske industrije je pokazala, da je trženjska usmeritev razumljena kot učinkovito generiranje informacij, objava informacij in odzivnost na stanje informacij. 

Tehnike tržnega komuniciranja, ki so splošno veljavne, veljajo tudi za vino. Navadno so to prospekt proizvajalca vina, vinska karta in reklamni letaki. Vse bolj v ospredje prihajajo vizualne tehnike pospeševanja prodaje. Tako je na primeru vizualnih tehnik pospeševanja prodaje v izbranih restavracijah na Slovaškem dokazano, da je močno zaznavno vizualno trženje pomemben del prodajne strategije. Vizualne tehnike trženja prodrejo v celotno zavest. Bolj smo prodrli v zavesti ljudi, bolj se ti odzivajo na naše delovanje, ostanejo dlje in kupijo več.

Osebna prodaja pomeni prodajo, ki zajema iskanje potencialnih kupcev, pripravo z zbiranjem podatkov o kupcu, pristop h kupcu, predstavitev, reševanje reklamacij in zaključevanje nakupa.

Prednosti pospeševanja prodaje so v tem, da se da dejavnosti, vezane nanjo, usmeriti na natančno določene segmente. Pred odločitvijo in izvedbo aktivnosti je nujno treba izbrati tržni segment, določiti vrsto dejavnosti, velikost spodbud in pogoje za sodelovanje, opredeliti trajanje in termine dejavnosti, pa tudi stroške. Benašić dodatno loči pospeševanje prodaje vina v trgovini, gostinstvu in neposredno pri vinarju.

Pri odnosih z javnostmi govorimo o načrtovanem in neprekinjenem procesu vzpostavitve in ohranjanja dobrih odnosov in medsebojnega razumevanja med podjetjem in njegovo okolico: kupci, trgovino, dobavitelji, državno upravo in družbo v celoti, zaposlenih in lastnikov.

Zadnjih 20 let se povečuje zanimanje za trajnostni razvoj vinarstva po svetu. Raziskava v Italiji je pokazala, da so ženske in starejši anketiranci načeloma pripravljeni ponuditi več denarja za vina, izdelana po načelih trajnostnega razvoja.

Program odnosov z javnostmi zajema novinarske članke, govore, seminarje, letna poročila, dobrodelne donacije, sponzorstva, publikacije, odnos s skupnostjo, časopis podjetja in opise dogodkov. Pri vinu, ko je možnost reklamiranja okrnjena, so odnosi z javnostmi toliko pomembnejši, saj odnosi z javnostmi niso ekonomska propaganda.

Tako je temeljna naloga odnosov z javnostmi, da spremlja stališča javnosti in posreduje informacije ter komunicira z javnostmi tako, da si pridobi njihovo naklonjenost ali pa odpravi negativna stališča. Aktivnosti odnosov z javnosti pri vinu zajemajo: odnose z mediji oziroma objave za javnost, medijske konference, lobiranje in svetovanja.

 

Jože Cajnar je že od malih nog povezan z vinogradništvom in vinom, saj je imel oče pri Metliki manjši vinograd, danes pa pomaga na tastovi kmetiji, ki se pretežno ukvarja s trsničarstvom in kjer obdelujejo tri hektarje vinogradov. Preden je postal direktor KZ Metlika, je opravljal različne službe, ob delu pa še študiral. Začel je v računalniškem centru tovarne Beti, delal skoraj deset let na carini, bil vodja oddelkov na občini Metlika, sedaj pa je že tretji mandat direktor KZ Metlika. Od nekdaj se je aktivno, a korektno in z argumenti boril za bolj pravične odnose v živilsko-predelovalni verigi ter za pravilno in pošteno vrednotenje kmečkega dela. Stanovski kolegi so mu zaupali vodenje dveh izredno pomembnih odborov, povezanih z vinogradništvom in vinom - je predsednik strokovnega odbora za vinogradništvo in vinarstvo pri Kmetijsko- gozdarski zbornici Slovenije in strokovnega odbora za vinogradništvo pri Zadružni zvezi Slovenije. 

 

Komentarji izražajo stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva O vinu.si.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.