Slovar

kapljica
A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Z Ž

Harmonično vino

Izraz nam pove, da so vse sestavine vina v pravih razmerjih, noben element ne izstopa, zato vino deluje uravnoteženo.

Hektarski donos

Pove nam, koliko vina ali svežega grozdja je bilo pridelanega v enem letu na enem hektaru zemljišča. V večini evropskih držav je običajno izražen v hektolitrih vina na hektar (hl/ha), v nekaterih pa tudi v tonah na hektar (t/ha). Že iz rimskih zapisov je razvidno, da so manjši pridelek na hektar povezovali z višjo kakovostjo vina, kar se v marsikateri zakonodaji, ki določa največji dovoljen pridelek, odraža še danes.

Hlapne kisline

Kisline, ki jih zaznamo tako v nosu kot v okusu vina, saj lahko hlapijo pri nizkih temperaturah. Najbolj pogosta v vinu je ocetna kislina, najdemo pa tudi masleno, mravljinčno in propionsko. Ocetna kislina je pomembna aromatična spojina vina, vendar pri visokih koncentracijah daje vonj po kisu in tako vino ni primerno za prodajo.

Hrastove arome

Arome, ki jih vino pridobi med procesom zorenja v novih sodčkih barik, manj pa v starih hrastovih sodih. Običajno spominjajo na dim, vaniljo, cedro, tobak, itd.

Avtor slovarja: Marko Ipavec