Vino Greif

slika
Okoliš
Štajerska Slovenija
Leto začetka
2011
Velikost v ha
9
Letna pridelava v litrih
30.000
Degustacijski prostor?
DA
Nakup na posestvu?
DA
Vinogradniško-sadjarska kmetija Greif leži na začetku Framske kotline ob stari cestni povezavi med Mariborom in Ljubljano. Na tem območju so odlične razmere za gojenje vinske trte in sadja. Tukajšnja mikroklima omogoča pridelavo vrhunskega grozdja in sadja. V ravninskem delu kmetije so površine zasajene s sadovnjaki, kjer se na šestih hektarjih raztezajo jablane, ki nam dajejo letno okrog 250 ton pridelka večinoma konzumnih jabolk, ki jih prodajamo vse leto iz lastne hladilnice. Iz industrijskih jabolk pridelujemo tudi jabolčni sok. Južni obronki Pohorja pa so na površini devet hektarjev zasajeni z vinsko trto. Največ je sauvignona ter laškega in renskega rizlinga. Korenine vinogradništva na naši kmetiji segajo v leto 1830, ko je bila zgrajena stara vinska klet. Od takrat so se naši predniki bolj ali manj ukvarjali z vinogradništvom in sadjarstvom. Jeseni 2010 smo začeli rušitev stare in gradnjo nove vinske kleti, ki ustreza visokim tehnološkim standardom kletarstva. V kleti je jeklena posoda, ki je opremljena s hlajenjem za vsako posodo posebej. Izbrana vina zorijo tudi v malih in velikih hrastovih sodih.

Vizitka

Vino Greif
Bistriška cesta 21, 2313 Fram
Telefon 031 604 799

www: www.facebook.com

Vina Vino Greif

Vinski vodnik 2018
slika
Laški rizling Terase belo / suho / 2017
Štajerska Slovenija
Vino Greif
slika
Sauvignon belo / suho / 2017
Štajerska Slovenija
Vino Greif
slika
Napoleon White belo / suho / 2016
Štajerska Slovenija
Vino Greif
Vinski vodnik 2017
slika
Sauvignon belo / suho / 2016
Štajerska Slovenija
Vino Greif
slika
Laški rizling belo / suho / 2016
Štajerska Slovenija
Vino Greif
slika
Renski rizling belo / suho / 2016
Štajerska Slovenija
Vino Greif