Vina Krapež, Martin Krapež

slika
Foto: Marijan Močivnik, Studio Ajd
Okoliš
Vipavska dolina
Leto začetka
1990
Velikost v ha
7,0
Letna pridelava v litrih
30.000 (stekleničimo 15.000 steklenic)
Degustacijski prostor?
DA
Nakup na posestvu?
DA
Naši vinogradi so večinoma na dvignjenih južnih legah nad vasjo, ves dan obsijani s soncem in blago prevetreni. Gostota sajenja je okrog pet tisoč trt na hektar. Nadmorska višina je med 150 in 250 metri. V mlajših vinogradih je čista obdelava, starejši so zatravljeni. Vzgojna oblika je nizka, enošparonska (enojni guyot), s pridelkom grozdja približno kilogram na trto. Vino se rodi na trti v vinogradu. Tu začne svojo pot do steklenice. Skromni pridelki na trtah dajejo krepka, strukturna vina. Čim bliže naravi, s čim manj poseganja v vino. Vina negujemo v sodih, oblikujeta jih le les in čas. Posebnosti hiše: merlot in avtohtone sorte (pinela, zelen).

Vizitka

Vina Krapež, Martin Krapež
Vrhpolje 95, 5271 Vipava
Telefon 040 219 500

www: www.vinakrapez.si

Vina Vina Krapež, Martin Krapež

Vinski vodnik 2018
slika
Zelen belo / suho / 2017
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Pinela belo / suho / 2017
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Merlot rdeče / suho / 2013
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Lapor rdeče rdeče / suho / 2013
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Lapor belo belo / suho / 2013
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Merlot Renatus rdeče / suho / 2009
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
White Classic belo / suho / 2015
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
Vinski vodnik 2017
slika
Lapor belo belo / suho / 2012
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Zelen belo / suho / 2016
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Pinela belo / suho / 2015
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Merlot rdeče / suho / 2012
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
Vinski vodnik 2016
slika
Merlot rdeče / suho / 2010
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež
slika
Lapor belo belo / suho / 2011
Vipavska dolina
Vina Krapež, Martin Krapež