Kmetija Fornazarič

slika
Foto: Kmetija Fornazarič
Okoliš
Vipavska dolina
Leto začetka
1991
Velikost v ha
5
Letna pridelava v litrih
15.000
Degustacijski prostor?
NE
Nakup na posestvu?
DA
Kmetija ima zelo dolgo zgodovino, saj so naši predniki že davno izkoriščali naravne danosti za kmetovanje, s čimer so se tudi preživljali. Gričevnata pobočja so bila vedno zasajena s sadnim drevjem in vinsko trto, pri hiši pa je vseskozi bilo vsaj nekaj glav živine. Kmetija se je z leti širila, spreminjala obseg dejavnosti in nekatere tudi opustila. Tako smo najprej opustili živinorejo, nato tudi sadjarstvo ter se popolnoma usmerili v vinogradništvo in vinarstvo.

Vizitka

Kmetija Fornazarič
Vogrsko 167, 5293 Volčja Draga
Telefon 041 383 879

www: www.kmetija-fornazaric.com

Vina Kmetija Fornazarič

Vinski vodnik 2016
slika
Chardonnay belo / suho / 2012
Vipavska dolina
Kmetija Fornazarič
slika
Rubino rdeče / suho / 2012
Vipavska dolina
Kmetija Fornazarič